logo_okuldosyam.com OKULDOSYAM.COM

Temel İngilizce - Cümle Kurma Aktiviteleri

Maymun Sevindirme Oyunu

Konuya Göre Sıralama

Expressing Abilities

CAN ve CAN'T cümleleri boşluk doldurma aktivitesi

Adjectives and Prepositions

good AT, similar TO, wrong WITH gibi çok kullanılan yapılar için boşluk doldurma aktivitesi

Temel Sıfatlar

Sık kullanılan FAT, SHORT, BEAUTIFUL gibi sıfatları pekiştirmek için boşluk doldurma aktivitesi

Asking And Saying the TIME

What time is it? It is... Saat sorma ve saati söyleme içerikli boşluk doldurma aktivitesi

State Verbs - AM, IS, ARE

AM, IS, ARE fiillerinin Tekil ve Çoğul özneler ile kullanımını öğreten boşluk doldurma aktivitesi

Comparatives and Superlatives

BIGGER, BIGGEST, FASTER, FASTEST gibi sıfatların kullanımı. Karşılaştırmalarda hayvanlar kullanılmıştır.

Comparatives and Superlatives

MORE, THE MOST, Faster, fastest gibi sıfatların kullanımı. Karşılaştırmalarda ülkeler ve doğa kullanılmıştır.

Health and Illnesses

Yaygın hastalıklar ve SHOULD / SHOULDN'T ifadelerinin pekiştirme amaçlı boşluk doldurma aktivitesi

MONTHS of the YEAR

İngilizce ayları pekiştirmek için boşluk doldurma aktivitesi

Past Continuous Tense

WAS/WERE DOING yapısının pekiştirmek için boşluk doldurma aktivitesi

Past Simple

DID / DIDN'T ve basit geçmiş zaman cümlelerini pekiştirmek için boşluk doldurma aktivitesi

Prepositions of Place

IN FRONT OF, UNDER, ON gibi yer belirten edat/ilgeçlerin pekiştirlmesi amaçlı boşluk doldurma aktivitesi

Prepositions of Action

TO, WITH, FROM gibi fiile ek anlam kazandıran edat/ilgeçlerin pekiştirlmesi (look after, arrive in, etc)

Prepositions of Action

IN, DURING, FOR gibi fiile ek anlam kazandıran edat/ilgeçlerin pekiştirlmesi (interested in, agree with, etc)

Prepositions and Nouns

İsimlerle kullanılan edat/ilgeçlerin öğrenilmesi ve pekiştirilmesi için boşluk doldurma aktivitesi (BY chance, ON my own etc

Prepositions of Time

ON Monday, IN September, AT Night gibi zaman belirten yapıların pekiştirilmesi için boşluk doldurma aktivitesi

Prepositions

FOR, AT, WITH, ON edatlarının genel kullanımı ve örnekleri

Verbs and Prepositions

AGREE WITH, LOOK AT gibi phrasal verbs - fiil ve edatların beraber kullanıldığı yapıların öğrenilmesi amaçlı boşluk doldurma aktivitesi

Present Progressive

SHE IS WALKING AT THE PARK gibi an itibari ile yapılıyor olan eylemlerin ifade edilmesi

Uyarı İşaretleri

CAN'T DO - NOT ALLOWED - NO SWIMMING gibi genel uyarıların ifade edilmesi amaçlı aktivite

Basic Questions

WHAT, WHO, WHERE, WHEN, HOW - Temel Soru Cümleleri oluşturmak için boşluk doldurma aktivitesi

Asking Questions

WHAT, WHO, WHERE, WHEN, HOW - Soru Cümleleri oluşturmak için boşluk doldurma aktivitesi

Basic Passive Voice

AMERICA WAS DISCOVERED BY CHRISTOPHER COLUMBUS gibi temel edilgen çatı cümleleri