logo_okuldosyam.com OKULDOSYAM.COM

8. Sınıf 6. Ünite

Adventures Ünitesi Yaprak Testleri - Deneme Sınavları

Adventures Ünitesi - kelime ve terimlerin öğrenilmesi ve pekiştirilmesi amaçlı deneme sınavıdır

Adventures Ünitesi - Diyalog - konuşma becerilerini geliştirme, hedef cümleleri anlama amaçlı test

OngoingC ve migrate01

OngoingC ve migrate01