logo_okuldosyam.com OKULDOSYAM.COM

8. Sınıf 4. Ünite

Communication Ünitesi Yaprak Testleri - Deneme Sınavları

Communication Ünitesi - kelime ve terimlerin öğrenilmesi ve pekiştirilmesi amaçlı deneme sınavıdır

Communication Ünitesi - Konuşma içerikli deneme sınavı